کتابهای کوچینگ

نمایش دادن همه 4 نتیجه

تالیفات جناب آقای دکتر سید فرزاد حسینی، کوچ بین المللی فردی و سازمانی