Browsing Category

متفرقه

معجزه ی بخشش

بسیاری از افراد، فراوانی در نظام هستی را باور ندارند و به دلیل این باور غلط و تصور اینکه کسب درآمد با محدوديت مواجه است، از بخشش و انفاق می‌ترسند. افرادی که خانة گران‌قیمت، اما فرسوده‌ دارند یک عمر این کهنگی و فرسودگی محل زندگی را تحمل…

کُرونا یا کَر و نِی

این روزها علی رغم اینکه بحث کرونا مطرح است، افرادی را می بینیم که به سلامت عمومی و فردی توجهی ندارند. تردد غیر ضروری در بازار دارند، به دید و بازدید می روند، اصرار دارند سالگرد ترحیم، ازدواج و  یا جشن تولد بچه شان را برای فامیل برگزار…

شناسایی باور مانع

مراجع: چرا نمی توانم با مردم ارتباط برقرار کنم؟ کوچ: می توانید بیشتر توضیح بدهید که ارتباط از نظر شما یعنی چی؟ و منظورت از مردم چه کسانی هستند؟ مراجع: من آدم ضعیفی نیستم اما در رابطه ی صمیمی با افراد مشکل دارم منظورم از مردم همین…

در جستجوی آرامش

مراجع: دوست دارم به آرامش برسم کوچ: آرامش از نظر شما چه معنایی دارد؟ مراجع: من زود ناامید می شوم. می خواهم تحملم بیشتر باشد تا آرامش بیشتری داشته باشم. کوچ: می­خواهید راجع به ناامیدی صحبت کنیم، یا راجع­به داشتن تحمل بیشتر؟…