معلم های جدید ما کجا هستند؟

یک سوال اساسی: معلم های ما کجا هستند. عادات جدید ,علوم جدید ,یافته هایی را که لازم داریم را باید از چه کسی یاد بگیریم؟ پاسخ خیلی آسان است. معلم های ما در پیرامون و اطرافمان هستند, ما آنها را نمی بینیم,ما متوجه حضور ان ها نمی شویم. اگر…

چرا همسرم من را درک نمی کند؟

امروزه شبکه های اجتماعی معتادهای خاص خودش راپیدا کرده است کسانی که ساعتها وقت خود را دراین شبکه ها صرف میکنندوبالطبع خانواده ها از این امر گلایه مند هستندیک خاطره برایتان تعریف کنم: دوستم رضا با وجودی که متاهل است. عاشق چت کردن است و…

تأثیر ضربالمثلها در موفقیت و تحول فردی

ادبیات فارسی سرشار از ضرب‌المثل‌ها و حکایات بامعنایی است که حاصل تجربه و غنای فرهنگ پیشینیان ما است و هرکدام از ما با یک یا چند ضرب‌المثل الفت داریم و در کارهایمان به آن‌ها استنادمی‌کنیم حال سؤال من از شما این است که کدام ضرب‌المثل را الگوی…

بر اساس چه مبنایی به اساتید خود نمره می دهید؟

سال گذشته یک کارگاه عالی تحت عنوان (نگرانی دشمن  خود ساخته) برگزار کردم که بیشترین رضایت مخاطبان را به دنبال داشت و همه عزیزان از تاثیرات خوب دوره در زندگی خود صحبت می‌کردند اینکه چگونه نگرانی خود را کنترل کنیم ونکات کاربردی در مورد نگرانی…